Khóa học đầu tư forex đặc biệt

Khóa học đầu tư đặc biệt: 

Thời gian học: 5 buổi

Chi phí: 25 triệu

Nội dung:

Phần 1. Phân tích kỹ thuật nâng cao

Phần 2. Quản lý rủi ro và tâm lý đầu tư

Phần 3. Xây dựng phương pháp đầu tư

Phần 4 Giới thiệu một số công cụ hữu ích và hướng dẫn tự chỉnh sửa EA, indicator, Script phù hợp với nhu cầu từng người.

Phần 5. Thực hành đầu tư trên phần mềm giả lập

Phần 6. Thực hành đầu tư nâng cao trên tài khoản thật


Phần đặc biệt:

1. Phương pháp đầu tư lợi nhuận ổn định

2. Phương pháp Scalping.