Biểu phí sử dụng tài khoản Neteller

Chi phí khi sử dụng tài khoản ví điện tử Neteller có thể gồm các chi phí sau: Phí nạp tiền vào tài khoản Neteller, phí rút tiền về Bank, phí chuyển tiền (transfer sang các tài khoản Neteller khác). Tuy có thể mất phí nạp, rút, chuyển tiền (tùy loại tài khoản) nhưng điều quan trọng đối với các nhà đầu tư forex là khi sử dụng ví điện tử Neteller để nạp rút tiền với một số sàn uy tín như ICMarkets, Tickmill...và nhiều sàn khác nữa lại không mất một đồng chi phí nào. Đây chính là điểm ưu việt của ví điện tử Neteller đối với các nhà đầu tư forex.

1. Phí nạp tiền vào tài khoản Neteller: 
Ở dưới là biểu phí nạp tiền vào tài khoản Neteller của những phương pháp thường được sử dụng:


2. Phí rút tiền từ tài khoản Neteller:
Phí rút tiền từ tài khoản Neteller về ngân hàng (Bank transfer) là: 7.5 EUR

3. Phí chuyển tiền giữa các tài khoản Neteller:

- Với tài khoản Neteller thường: 1.9%, tối đa là 20$

- Với tài khoản Neteller Vip Bronze: 1%, tối đa là 10$
Từ ngày 14/12/2017: khoản phí transfer này sẽ là 1.45%, phí tối thiểu là 0.5$ và không có tối đa.

- Với tài khoản Neteller từ Vip Silver trở lên: 0%
Các tài khoản Neteller Vip Silver, Vip Gold, Vip Platinum và Vip Gold không mất phí khi chuyển tiền sang các tài khoản Neteller khác.

Ngoài các loại phí cơ bản trên, khi sử dụng ví điện tử Neteller bạn có thể còn chịu phí chuyển đổi ngoại tệ (chỉ mất khi bạn chuyển từ một đồng tiền này sang đồng tiền khác) và phí quản lý (chỉ tính đối với tài khoản không hoạt động liên tục trong 14 tháng).