Các sàn giao dịch mà chúng tôi hợp tác


ICMarkets:
TK Standard rebate từ 3.5 - 4.0 $ mỗi lot
TK ECN rebate từ 1.8 - 2.0 $ mỗi lot
Chương trình forex rebate chi tiết của ICMarkets tại đây

Tickmill:
TK Standard rebate là 8.0 $ mỗi lot
TK Pro rebate là 2.0 $ mỗi lot
TK Vip rebate là 1.8 $ mỗi lot
Chương trình forex rebate chi tiết của Tickmill tại đây

Thinkmarkets:
TK Standard rebate là 5.4 $ mỗi lot
TK Pro rebate là 3.5 $ mỗi lot
TK Vip rebate là 1.8 $ mỗi lot
Chương trình forex rebate chi tiết của Thinkmarkets tại đây


Ví điện tử NETELLER:
giảm 15% chi phí giao dịch khi mở tài khoản qua forexrebate.xyz
Hướng dẫn mở tài khoản Neteller và xác minh đầy đủ: http://forexrebate.xyz/huong-dan-mo-tai-khoan-va-xac-minh-vi-dien-tu-neteller

Ví điện tử SKRILL:
giảm 15% chi phí giao dịch khi mở tài khoản qua forexrebate.xyz
Hướng dẫn mở tài khoản Skrill và xác minh đầy đủ: http://forexrebate.xyz/huong-dan-mo-tai-khoan-skrill-day-du