Tại sao bạn nên chọn ECN Broker và tránh Market Maker Broker

Sàn Market Maker và tại sao lại nên tránh:

Những sàn Market Maker là những sàn trực tiếp thanh khoản các lệnh của khách hàng, có nghĩa là nếu bạn bán thì họ mua, và bạn mua thì họ lại bán cho bạn.
Như vậy nếu khách hàng thua lỗ thì sàn sẽ có lợi nhuận và ngược lại. Điều này dẫn tới sự đối nghịch lợi ích giữa các khách hàng và sàn Market Marker.

Từ đây có thể sinh ra những chiêu trò bất lợi cho trader. Đến cả những sàn lớn hàng đầu như FXCM đã từng bị NFA phạt nhiều về việc này.

Tài khoản bạn càng lớn lại càng dễ bị sàn làm trò. Vì vậy hãy nên tránh xa những Market Maker.


Sàn ECN và những lợi ích:

Sàn ECN (viết tắt của Electronic Communication Network) là một hệ thống điện tử được kết nối giữa các trader, các sàn giao dịch (ECN broker) và các nhà cung cấp thanh khoản.

ECN broker không hề mua bán đối nghịch với khách hàng, mà chuyển tất cả các lệnh của khách hàng vào hệ thống ECN và được thanh khoản bởi các nhà cung cấp thanh khoản lớn như các ngân hàng hàng đầu thế giới: JP Morgan, Barclays, City bank,...Các lệnh của khách hàng sẽ được khớp với giá tốt nhất của những nhà cung cấp thanh khoản này.

Broker sẽ thu lợi nhuận bằng một trong hai cách (hoặc cả hai):
1. Tăng spread lên (mark up): Một số ECN broker sẽ tăng thêm spread một chút từ giá mà các ngân hàng cung cấp để tạo lợi nhuận cho mình.
2. Lấy commission: Một số sẽ tính commission nhất định trên mỗi lệnh của bạn.

Một sàn ECN tốt thì thường không có hạn chế về giao dịch, ví dụ không có hạn chế về số pip khi đặt stoploss và takeprofit....

Các sàn ECN và khách hàng của họ là có lợi ích giống nhau, khách hàng càng giao dịch nhiều thì sàn càng có lợi. Vì vậy mà họ sẽ cố gắng tạo ra những điều kiện tốt nhất có thể cho khách hàng.