Những điều cần biết về Social Trading tại Darwinex

Tại Darwinex bạn có thể là một Pilot (trader) hoặc là một Investor.
Trader: bạn sẽ được hưởng 20% tiền lời của các Investor theo bạn. Tài khoản đủ điều kiện để cho các Investor có thể bỏ vốn vào được gọi là Darwin - phải đạt một số tiêu chí nhất định thì mới có Darwin.
Investor: phải trả 20% tiền lời cho Trader
Kỳ thanh toán là 3 tháng một lần. Ví dụ bạn là một Investor, bạn đầu tư vào Darwin A nào đó vào tháng 2/2018. Thì đến tháng 5/2018 sàn sẽ thanh toán số tiền 20% tiền lãi của bạn (nếu có) cho Trader có Darwin A.