Các nghiệp vụ trong thị trường forex


Do thị trường ngoại hối quá tuyệt vời, những nhà giao dịch đã đưa ra một số cách khác nhau để đầu tư hoặc đầu cơ tiền tệ. Trong số này, phổ biến nhất là giao dịch giao ngay (spot), tương lai (futures), quyền chọn (options) và các quỹ giao dịch (ETFs).
Thị trường giao ngay
Trong thị trường giao ngay, tiền tệ được giao dịch ngay lập tức hoặc “tại chỗ”, bằng cách sử dụng giá thị trường hiện tại. Điều tuyệt vời về thị trường này là đơn giản, thanh khoản tốt, chêch lệch mua bán thấp và rất dễ dàng để tham gia thị trường. Bên cạnh đó, hầu hết các nhà môi giới thường cung cấp miễn phí phần mềm giao dịch, biểu đồ, tin tức, và các dịch vụ liên quan.
Hợp đồng tương lai
Là hợp đồng mua hoặc bán một tài sản nhất định ở một mức giá quy định vào một ngày trong tương lai. Giao dịch ngoại hối tương lai được tạo ra bởi sàn Chicago Mercantile Exchange (CME) . Kể từ khi hợp đồng tương lai được chuẩn hóa và giao dịch thông qua việc trao đổi tập trung, thị trường này được quy định chặt chẽ và minh bạch. Điều này có nghĩa là giá cả và thông tin giao dịch được hiển thị rõ ràng.
Quyền chọn
“Quyền chọn” là một công cụ tài chính cung cấp cho người mua quyền lựa chọn mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá quy định tại ngày hết hạn của hợp đồng quyền chọn. Nếu nhà đầu tư chọn quyền chọn “bán”, sau đó nhà đầu tư sẽ có nghĩa vụ mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá cụ thể tại thời điểm hết hạn.
Cũng giống như hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn cũng được mua bán trao đổi tại các sàn giao dịch. Tuy nhiên, những bất lợi trong các giao dịch quyền chọn là giờ thị trường được giới hạn cho các quyền chọn cố định và tính thanh khoản không tuyệt vời như giao dịch hợp đồng tương lai hay thị trường giao ngay.
Các quỹ giao dịch
Quỹ trao đổi mua bán, ETFs là những thành viên trẻ nhất của thế giới giao dịch ngoại hối.
Một ETF có thể chứa một tập hợp các cổ phiếu kết hợp với một số loại tiền tệ, hàng hóa, để đầu tư đa dạng hóa với các tài sản khác nhau. Chúng được tạo ra bởi các tổ chức tài chính và có thể được giao dịch như cổ phiếu thông qua trao đổi. Giống như giao dịch quyền chọn, hạn chế trong giao dịch ETFs là thị trường này không mở của 24 giờ. Ngoài ra, bạn có thể phải trả phí hoa hồng và các chi phí giao dịch khác.