So sánh Forex và Futures


Không chỉ có nhiều ưu điểm hơn so với thị trường chứng khoán, thị trường forex còn tỏ ra vượt trội mọi mặt so với thị trường tương lai Futures:
Tính thanh khoản
Thị trường forex giao dịch khoảng 5.3 nghìn tỷ USD mỗi ngày, là thị trường tài chính lớn nhất và có tính thanh khoản lớn nhất trên thế giới. 
Thị trường forex có quy mô lớn hơn các thị trường tài chính khác rất nhiều. Giao dịch của thị trường tương lai Futures chỉ 30 tỷ USD mỗi ngày, một con số quá nhỏ bé so với thị trường Forex.
Thị trường forex hoạt động 24 giờ mỗi ngày
Thị trường forex hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày từ thứ hai tới thứ 6 và chỉ nghỉ vào cuối tuần. Trong khi ở thị trường tương lai lại không hoạt động liên tục như vậy mà có giờ giao dịch.
Chi phí giao dịch thấp
Như đã nói ở trong bài trước, chi phí giao dịch trên thị trường forex phổ biến ở mức 0.01% giá trị giao dịch - một chi phí cực thấp nếu so với các thị trường tài chính khác.
Giá chính xác
Khi giao dịch Forex, các lệnh giao dịch được thực hiện nhanh chóng và giá chính xác dưới điều kiện thị trường bình thường. Ngược lại, các hợp đồng giao dịch tương lai không cung cấp một giá cố định, hoặc thực hiện lệnh lập tức. Ngay cả với sự ra đời của giao dịch điện tử với tốc độ thực hiện giao dịch nhanh chóng, giá của hợp đồng tương lai vẫn không cố định . Giá được sàn môi giới thực hiện thường khác biệt so với giá đăng ký trong hợp đồng tương lai.
Giới hạn rủi ro
Các nhà đầu tư luôn phải có điểm giới hạn rủi ro cho phần vốn của mình. Con số này phụ thuộc vào số tiền có trong tài khoản. Trong thị trường Forex, rủi ro có thể được kiểm soát rất nhỏ, bởi vì  các phần mềm giao dịch trực tuyến sẽ tự động phát lệnh đóng tất cả các lệnh giao dịch (margin call) nếu tổng số tiền ký quỹ sử dụng (required margin) vượt quá số vốn cho hiện có trong tài khoản.
Với trạng thái thị trường bình thường, tất cả các lệnh giao dịch có thể đóng đúng mức cắt lỗ. (trong trường hợp thị trường hợp biến động mạnh mẽ, lệnh giao dịch có thể đóng vượt qua mức cắt lỗ)
Trong thị trường tương lai, lệnh giao dịch của bạn có thể bị thanh khoản tại mức lỗ lớn hơn số vốn trong tài khoản, và bạn có trách nhiệm bù lại số tiền thiếu hụt trong tài khoản.