Thị trường Ngoại hối - Forex


Thị trường Ngoại hối Forex hay Foreign Exchange (viết tắt là FX) là nơi diễn ra các hoạt động mua bán các đồng tiền khác nhau. Thị trường Ngoại hối Forex là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới 5000 tỷ USD.
Nếu bạn so sánh với thị trường chứng khoán New York (NYSE) – thị trường chứng khoán lớn nhất Thế giới với khối lượng giao dịch 22.4 tỷ USD mỗi ngày – tức là thị trường Ngoại hối Forex có quy mô giao dịch lớn hơn 200 lần so với thị trường chứng khoán New York, chúng ta có thể thấy Thị trường ngoại hối Forex khổng lồ như thế nào.

Có rất nhiều nhân tố tham gia thị trường ngoại hối: chính phủ và ngân hàng trung ương các nước; các ngân hàng thương mại; các tổ chức tài chính; công ty xuất nhập khẩu; nhà đầu tư nhỏ lẻ… Quy mô thị trường được đóng góp chủ yếu bởi các ngân hàng và các tổ chức lớn (trên 90%); còn các nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ chiếm dưới 10%.
Thị trường ngoại hối Forex được giao dịch liên tục 24 giờ/ngày và 5 ngày mỗi tuần, chỉ nghỉ vào cuối tuần.
                                                                                                                       Bài tiếp theo